СИЖЕ ФИЛМА И СЕРИЈЕ “SANTA MARIA DELLA SALUTE”:

Биографски филм и серија "Santa Maria Della Salute" о једном од највећих српских песника Лази Костићу доноси узбудљиву слику Војводине и Србије друге половине 19. и почетка 20. века. Реч је о историјској теми која прати истиниту љубавну причу.

Песник најљубавније љубавне песме српске књижевности, поеме Santa Maria della Salute,платио је скупо цену своје слободе и гордости. Љубав Ленке Дунђерски и Лазе Костића , неостварена и трагична љубав, обележиће живот великана скоро исто колико и његово бесмртно поетско и драмско дело.

Та окаснела, немогућа љубав, започета када је Костић већ прешао педесету, а она тек узела двадесету, најузбудљивији је део сценарија, а поема Santa Maria della salute, nнастала у последњој деценији песниковог живота, поетски је израз те трагичне љубави, вапај и жал за њом.
Галерија историјских личности из културног, политичког и државног живота Србије, Црне Горе и Војводине, још више доприноси уверљивости узбудљиве приче.